Roslagens Tele & Data har sedan många år tillbaka ett gott samarbete med Eltel Networks.

Eltel Networks är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk.

För vidare information besök eltelnetworks.com